Home » България » Сигналната лампа светна: Чужденците масово разпродават имотите си в България
Сигналната лампа светна: Чужденците масово разпродават имотите си в България

Сигналната лампа светна: Чужденците масово разпродават имотите си в България

Чуждите граждани, буквално бягат от България и разпродават, придобитите у нас имоти. Това сочат последните данни на БНБ.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2.6 млн. евро, при положителен нетен поток от 0.5 млн. евро за януари – февруари 2021 г.

Преките инвестиции в страната за януари – февруари 2022 г. са в размер на 408.1 млн. евро (0.5% от БВП 3 ), като се увеличават с 205.6 млн. евро (101.5%) спрямо сумата през януари – февруари 2021 г. (положителен поток от 202.5 млн. евро, 0.3% от БВП) .

През февруари 2022 г. потокът е положителен и възлиза на 141 млн. евро, при положителен поток от 146.6 млн. евро за февруари 2021 г.

Дяловият капитал, който включва преведените или изтеглени парични и апортни вноски от капитала и резервите на български дружества, както и постъпленията по сделки с недвижими имоти в страната, е положителен и възлиза на 71.9 млн. евро за януари – февруари 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – февруари 2022 г. са от Швейцария (143.5 млн. евро), Люксембург (68.1 млн. евро) и Германия (67.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Италия (22.6 млн. евро) и Белиз (3.2 млн. евро).

Той е по-голям със 189 млн. евро от този за януари – февруари 2021 г., който е отрицателен в размер на 117 млн. евро.

Как ще коментираш?
Оцени публикацията
[Общо: 1 Средна оценка: 5]
Сподели новината

About Natiii1997

Твоят коментар