Home » България » Пенсионер доказа, че една част от българите получават неправилно изчислени пенсии
Пенсионер доказа че една част от българите получават неправилно изчислени пенсии

Пенсионер доказа, че една част от българите получават неправилно изчислени пенсии

През 2021 година, без никакво обществено обсъждане Народното събрание (НС), реши да увеличи процента от 1,2 на 1,35 само за годините действителен трудов стаж, или стажът не се превръщаше към трета категория труд

Това ощети стотици хиляди пенсионери, работили друга категория  труд! Няма да се спирам подробно кои пенсионери се оказаха ощетени! Но най-ощетени са миньорите (годините под земята се умножават по три) и балерините/балетистите (годините на сцената се умножават по четири).

За да разберете колко е голяма грешката на НС при това прибързано решение, за да се види най-отчетливо ощетяването на категорийните работници, ще използвам пример с една балерина/един балетист. Уважавам много труда на артистите, като винаги съм се възхищавал на стоицизма и силата на духа при балерините и балетистите! Като деца се опитвахме да имитираме техните движения, но бързо окапвахме заради трудността и болката при нашите нескопосани движения.

Сигурен съм, че същото чувство към тях имат и народните представители! Но заради прибързаното изменение на закона без превръщане на годините първа и втора категория», без отчитане на ефекта 2 върху адресатите, с добавено погрешно тълкуване на промените в КСО от НОИ, балерините и балетистите получиха не повишение, а унижение!

Да разгледаме такъв пенсионер от 2015 година с 15 (петнадесет) години трудов стаж на сцената. Това е валидно за всеки такъв пенсионер преди 2018 година!

Нека на 05.08.2015 година пенсионерът да е имал индивидуален коефициент 1,0. Съгласно архивите на НОИ средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2014 г. до 31.07.2015 г. е 707,39 лв. Тогава пенсията на този пенсионер ще бъде изчислявана до 24.12.2021 година така:

– Начална пенсия : 1,1 х 60 % х 1,0 х 707,39 = 466,88 лв;
– 2016 г. ………………509,32 х 1.026 = 479,02 лв;
– 2017 г. ………………479,02 х 1,126/1,1 = 490,34 лв
– 2018 г. изчислението е по два начина:

С повишение на процента на осигурителния стаж от 1,126 на 1,169. Тогава пенсията, изчислена по този начин е 490,34 х 1,169/1,126 = 509,06 лева.

Втори начин – с повишение на пенсията от 2017 г. с 3,8 %. В този случай пенсията ще възлезе на 490,34 х 1,038 = 508,97 лв. Следователно през 2018 година пенсията е 509,06 лв.

В предишните си материали доказах, че винаги пенсията през 2018 година се определя с повишението на процента на осигурителния доход от 1,126 на 1,169. Тук отново е същия резултат!
– 2019 година е по два начина:

Повишен процент на 1,2 …509,06 х 1,2/1,169 = 522,56 лв Увеличение с 5,7 процента на пенсията от 2018 година – 509,06 х 1,057 = 538,08 лв

Приема се по-благоприятния размер 538,08 лева! Отново, както доказах преди, пенсията е преизчислена не с процента на осигурителния стаж, а с процент увеличение на пенсията от 2018 г.!!!

Затова 2019 година не се «поглъща» от «чудовището» 1,35!!!

– 2020 ……………………..538,08 х 1,067 = 574,13 лв;
– 2021 ……………………….626,32 х 1,05 = 602,84 лв.

И така, балерината/балетистът-пенсионер от 2015 година към 24.12.2021 година ще получава пенсия от 602,84 лв. 3 Но на «експертите» от НОИ това увеличение се е видяло прекалено много и те са го „резнали“ още малко, като не уважават увеличението от 2019 година. Смятам според НОИ.

– 2015 г.

Начална пенсия 74,25% х 1,0 х 707,39 = 525,24 лв;

– 2016 г. 525,24 х 1,026 = 538,89 лв;
– 2017, 2018, 2019 – нула увеличение.
– 2020 г. 538,89 х 1,067 = 574.00 лв;
– 2021 г. 574,00 х 1,05 = 603,75 лв.

Или увеличение на пенсията от 25.12.2021 г. е с цели : 100 х 603,75/602,84= 0,151 %. Не 12,5 процента увеличение, а 0,15 процента!!!

А сега по моята методика към 25.12.2021 г.!

– 2015 г. Начална пенсия 74,25% х 1,0 х 707,39 = 525,24 лв;
– 2016 г. 525,24 х 1,026 = 538,89 лв;
– 2019 г. 538,89 х 538,08/522,56 = 554,895 лв;
– 2020 г. 554,895 х 1,067 = 592,073 лв;
– 2021 г. 592.073 х 1,05 = 621,68 лв.

В този случай увеличението на пенсията в проценти ще възлезе на: 621,68/602,84 =3,125 %

Правилното и законосъобразно увеличение на пенсията, изчислена по просто тройно правило, без всичките тези сметки, следваше да бъде така: 602,84 х 74,25 / 72 % = 621,68 лева.

Аз укорявам народните представители затова, че не спазиха Закона за нормативните актове и не приеха тези промени след ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Поправете си поне Вие грешката, (не)уважаеми експерти на НОИ!!!

Иван Стойчев

Как ще коментираш?
Оцени публикацията
[Общо: 1 Средна оценка: 5]
Сподели новината

About Natiii1997

Твоят коментар