Home » Uncategorized » Ето кои са 8-те фирми с най-големи кредити от ББР
Ето кои са 8-те фирми с най-големи кредити от ББР

Ето кои са 8-те фирми с най-големи кредити от ББР

До края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българска банка за развитие (ББР).

Тя е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити от банката, информират от Министерството на икономиката. Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн. лв.

Министерството на икономиката предостави списъка на 8-те най-големи кредитополучателя от ББР.

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

„Слънчев ден“ АД

„Благоевград – БТ“ АД

„Роудуей кънстракшън“ АД

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

„Маркет инвестмънт“ АД („Техномаркет“)

„Интернешънъл инвестмънтс“ ЕАД

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

„Параходство БМФ“ АД

„Транспект“ АД

„Инса Ойл“ ЕООД

Проверката на ББР стана възможна, след като министърът на икономиката Кирил Петков сключи договор за дарение с търговската банка, притежавала до момента 8 броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, по силата на който търговската банка прехвърли на държавата правото на собственост върху акциите.

Така министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия.

Как ще коментираш?
Оцени публикацията
[Общо: 0 Средна оценка: 0]
Сподели новината

About Natiii1997

Твоят коментар