Home » Скандално » Всеки трябва да знае това – колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта
Всеки трябва да знае това - колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта

Всеки трябва да знае това – колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта

Това е много полезна информация, която трябва всеки един от вас да знае, за да не остане неприятно изненадан някой ден, ако си вземе извлечение от банката.

Освен за храна, сметки, транспорт и другите пера в личния ни бюджет, част от тях “изтичат” – забелязано или не – в банките всеки път (с две изключения), когато теглим от банкомат.

Колко ни взимат те, когато теглим от банкомат на банката, в която е сметката ни и колко дърпат, когато наблизо няма такъв и се наложи да използваме друг, споделиха колегите от Ko4

Следните две таблици дават отговора, актуален към 1 ноември 2018 г. Таксите бяха публикувани за пръв път Българската народна банка на 31 октомври, а впоследствие – актуализирани.

Интернет страницата на БНБ за съпоставяне на таксите функционира от 31 октомври 2018 г., огласяването на тези данни се изисква от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции и е в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи.

OFFNews вече публикува част от информацията, включваща сравнение между таксите на банките за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка.

А ето колко плащаме на банката, в която е сметката ни, за да получим от банкомат част от собствените си пари:

Теглене в брой в България от банкомат на същата банка

Банка с дебитна карта с кредитна карта
MasterCard Visa MasterCard Visa
Алианц 0.15 лв. 0.15 лв. 3 лв. + 1.50% от сумата, мин. 5 лв. 3 лв. + 1.50% от сумата,мин. 5 лв.
ДСК 0.30 лв. 0.30 лв. 1 лв.+3% от сумата 1 лв.+3% от сумата – Galaxy/payWave, Gold, Platinumбез такса – Maxi Go
5 лв. + 3% от сумата – Maxi Go Credit
Пиреос България 0.30 лв. 0.30 лв. 3 лв. + 1.50% от сумата 3 лв. + 1.50% от сумата
БНП Париба не се предлага не се предлага 2 лв. + 2% от сумата не се предлага
БАКБ без такса без такса не се предлага 3 лв. + 1% от сумата
Инвестбанк 0.25 лв. – Maestro
без такса – Debit PayPass
0.25 лв. 2 евро + 2% от сумата 2 евро + 2% от сумата
Интернешънъл Асет Банк без такса не се предлага 1 евро + 1% от сумата
мин. 3 евро
не се предлага
ОББ 0.30 лв. – Debit
0.50 лв. – Debit World
0.30 лв. – Debit
0.50 лв. – Gold Debit
3% от сумата
мин. 4 лв.
3% от сумата
мин. 4 лв.
Общинска банка 0.20 лв. не се предлага 1.50 евро – Standard, Gold с вложени средства3 лв. + 1% от сумата – Standard, Gold револв. не се предлага
ПИБ без такса 0.20 лв. 3 лв. + 1% от сумата 3 лв. + 1% от сумата
ПроКредит Банк не се предлага до 2 000 лв. – без такса
над 2 000 лв – 2 лв.+0.30% от горницата
не се предлага 10 лв. + 3% от сумата
Райфайзенбанк 0.30 лв. 0.30 лв. – Electron0.80 лв. – Debit Classic 5 лв. – Standard RaiCARD Fix3 лв. + 1.50% от сумата – Gold 3 лв. + 1.50% от сумата
Сосиете Женерал Експресбанк без такса без такса 3 лв. 3 лв.
Тексим Банк 0.30 лв. не се предлага 3 лв. + 1% от сумата 3 лв. + 1% от сумата
Ти Би Ай Банк не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Токуда Банк 0.40 лв не се предлага 2 лв. + 1.50% от сумата – Standard2.50 лв. + 1.50% от сумата – Bonus Cash не се предлага
ТБ Виктория не се предлага 0.20 лв. не се предлага 3 лв. + 1.50% от сумата
Търговска Банка Д 0.30 лв. не се предлага 3 лв. + 1% от сумата – Standard/ PayPass

3 лв. + 1.50% от сумата – Gold

не се предлага
УниКредит Булбанк без такса без такса 1.50 евро + 1.50% от сумата 1.50 евро + 1.50% от сумата
ЦКБ 0.20 лв. 0.20 лв. 1.50 евро 1.50 евро
Юробанк България 0.30 лв. – Maestro, Debit
0.15 лв. – Debit към сметка с превод на работна заплата
без такса – Debit към сметка “Златно време”, Debit Gold
0.30 лв. – Classic
0.15 лв. – Classic към сметка с превод на работна заплата
3 лв. + 3% от сумата – Standard, World, World Premium

3 лв. + 4% от сумата – Cash

3 лв. + 3% от сумата

А ето колко ни взима, ако теглим от банкомат на друга банка, различна от тази, в която е сметката ни:

Теглене в брой в България от банкомат на друга банка
Банка с дебитна карта с кредитна карта
MasterCard Visa MasterCard Visa
Алианц 1.06 лв. 1.06 лв. 6 лв. + 2% от сумата
мин. 10 лв.
6 лв. + 2% от сумата
мин. 10 лв.
ДСК 1.10 лв. 1.10 лв. 2 лв. + 3% от сумата “2 лв. + 3% от сумата – Galaxy/payWave, Gold, Platinum5 лв. + 3% от сумата – Maxi Go/Credit “
Пиреос България 1 лв. 1 лв. 5 лв. + 1.50% от сумата 5 лв. + 1.50% от сумата
БНП Париба не се предлага не се предлага 2 лв. + 2% от сумата не се предлага
БАКБ 0.50 лв. 0.50 лв. не се предлага 3 лв. + 1% от сумата
Инвестбанк 1.10 лв. 1.10 лв. 2 евро + 3% от сумата 2 евро + 3% от сумата
Интернешънъл Асет Банк 1 лв. не се предлага “3 евро + 1.50% от сумата
мин. 5 евро”
не се предлага
ОББ “1.10 лв. – Debit
1 лв. – Debit World “
“1.10 лв. – Debit
1 лв. – Gold Debit “
“3% от сумата
мин. 5 лв.”
“3% от сумата
мин. 5 лв.”
Общинска банка 1 лв. не се предлага “1.50 евро + 1% от сумата – Standard/Gold с вложени средства3 лв. + 1% от сумата – Standard/Gold револвираща “ не се предлага
ПроКредит Банк не се предлага “без такса – до 5 транзакции месечно2 лв. – за всяка следваща след 5 транзакция “2 лв. на транзакция от разплащателна сметка “Пасивна” не се предлага 10 лв. + 3% от сумата
ПИБ без такса “1 лв. – Electron payWave
0.90 лв. – V Pay “
5 лв. + 1.50% от сумата 5 лв. + 1.50% от сумата
Райфайзенбанк 0.98 лв. “0.98 лв. – Electron1.20 лв. – Debit Classic “ “7 лв. – Standard RaiCARD Fix5 лв. + 1.50% от сумата – Gold “ 5 лв. + 1.50% от сумата
Сосиете Женерал Експресбанк 0.99 лв. 0.99 лв. 4 лв. 4 лв.
Тексим Банк 0.80 лв. не се предлага 4 лв. + 1.50% от сумата 4 лв. + 1.50% от сумата
Ти Би Ай Банк “0.69 лв. – Maestroбез такса – за първите 20 транзакции на година и 0.99 лв. за всяка следваща
транзакция – Gold / Platinum”
не се предлага “до 99 лв. – 1 лв. и над 100 лв. – без такса за Gold/Platinum3 лв. + 1.50% от сумата – Gold револв. с фиксирана месечна вноска” не се предлага
Токуда Банк 0.80 лв. не се предлага “5 лв. + 1.50% от сумата – Standard6 лв. + 1.50% от сумата – Bonus Cash “ не се предлага
ТБ Виктория не се предлага 0.65 лв. не се предлага 5 лв + 1.50% от сумата
Търговска Банка Д 1 лв. не се предлага “3 лв. + 1.50% от сумата – Standard/ PayPass7 лв. + 2% от сумата – Gold “ не се предлага
УниКредит Булбанк “1.10 лв. – Maestro, Debit, Debit Teens / Youngsters
без такса – Debit Kids
3.50 евро + 1% от сумата – Standard
4 евро + 2.50% от сумата – World Elite “
“1.10 лв. – Electron, Vpay, V Pay Donna/Lucoil3 евро + 1% от сумата – Classic “ 4 евро + 2.50% от сумата 3.50 евро + 2.50% от сумата
ЦКБ 1 лв. 1 лв. 2.50 евро + 1% от сумата 2.50 евро + 1% от сумата
Юробанк България “1.10 лв. – Maestro, Debitбез такса – Debit Gold “ 1.10 лв. “6 лв. + 3% от сумата – Standard, World, World Premium6 лв. + 5% от сумата – Cash “
Как ще коментираш?
Оцени публикацията
[Общо: 1 Средна оценка: 4]
Сподели новината

About Natiii1997

Твоят коментар