Home » България » Вижте кой ще получи втора пенсия до живот
Вижте кой ще получи втора пенсия до живот

Вижте кой ще получи втора пенсия до живот

Само около 20% от първите пенсионери, които ще вземат пари за старост и от универсален частен пенсионен фонд, имат такива натрупвания по партидата си, които да им позволят да получават пожизнена пенсия.

17 000 жени, родени през 1960 г., ще са първите у нас, които от септември ще започват да получават т. нар. втора пенсия, която е допълваща към държавната от НОИ. Една пета от тях, или около 3400, имат такива натрупвания по партидите си, които да им позволяват да получават пари до края на живота си.

Изчислено е, че за целта събраната сума трябва да възлиза на поне 9000 лева. Минимумът, който ще получат тази година, е 45 лева месечно. Но някои бъдещи пенсионерки, с най-голям обем средства по партидите си – над 20 000 лева, ще вземат доста по-висока сума. Сметките сочат, че втората пенсия, изплащана пожизнено на такива лица, може да достигне максимум до 170 лева месечно.

Като цяло първата кохорта пенсионери с втора пенсия възлиза на 200 000 жени, родени от 1960 до 1963 г.

През 2024 и 2025 г. се очаква да се пенсионират и над 58 000 мъже, които се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Само 20% от първата кохорта реално ще имат право на пожизнена втора пенсия, защото ще имат достатъчно натрупвания по партидите си. Но този дял ще се увеличава постепенно, защото все повече хора ще имат пълен период на осигуряване.

Едва 10,2% от първите 17 000 пенсионерки нямат пропуски в осигурителния си стаж. Те имат натрупани средно по 9689 лева по партидите си, а до септември сумите ще се увеличат още.

На другия полюс са осигурените лица с най-малки натрупвания – под 900 лева. Съгласно промените в Кодекса за социално осигуряване те ще могат да вземат парите си само наведнъж. Това са хора, които са натрупали суми под трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, който тази година е 300 лв. Техният дял също ще бъде около 20 на сто. В тази група обаче влизат лица, които имат сериозни пропуски в осигуряването.

За 18 г. осигуряване например средният брой вноски на тези хора е за около 20 месеца от общо над 200. Това означава, че те ефективно са се осигурявали 1,5 г. през тези 18 години. Тези хора или са трайно безработни, или са част от сивия сектор, или, в добрия случай, работят в чужбина.

Лицата от първите две групи, при условие че са имали редовно осигуряване преди 2002 г., вероятно ще могат да вземат държавна пенсия по-късно във времето. Това ще стане, когато покрият условията на чл. 68 (3) от КСО, които са осигурителен стаж от поне 15 години и възраст за 2021 от 66 години и 8 месеца, нарастваща до 67 години от 2022 г.

Възможно е много голяма част от тях въобще да не успеят да отговорят на условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от първия стълб, т. е. от НОИ. За тях еднократно изплатените средства от индивидуалната им партида биха могли да бъдат основен източник на доход, докато не придобият права да получат пенсия за старост от НОИ.

Как ще коментираш?
Оцени публикацията
[Общо: 1 Средна оценка: 5]
Сподели новината

About Natiii1997

Твоят коментар