Актуални новини
Home » Скандално » Вижте какви заплати взимат депутатите, министрите и президентът
Вижте какви заплати взимат депутатите министрите и президентът

Вижте какви заплати взимат депутатите, министрите и президентът

Основната заплата на депутатите става 4854 лв. Причината за това е, че те взимат по три средни заплати за обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие.

Към тази основна заплата се добавя класът за годините трудов стаж, както и средства, предназначени с тях да плащат на сътрудници, пише „Труд“.

Допълнителните средства за сътрудници са в размер на две трети от основната заплата. Заедно с тях депутатите ще взимат над 8000 лв. на месец.

Допълнително народните представители взимат пари за участие в парламентарни комисии.

Председателят на парламента получава заплата в размер на 7523 лв., но като добавим и парите за сътрудници ще получава над 10 хил. лв. на месец.

Основната заплата на министрите става 6310 лв., на премиера – 7523 лв., а на президента – малко над 9700 лв.

Трябва да направим уточнение, че тези заплати са без да се смятат никакви добавки за стаж, научна степен, участия в комисии и т.н.

Увеличението се получава от значителния ръст на тримесечна база на средната заплата в обществения сектор. През септември м.г. тя е била 1646 лв., докато през декември вече е 1872 лв. Основното депутатско възнаграждение се получава, когато тази заплата се умножи по три. Това е най-високият тримесечен ръст от години, обикновено той е в пъти по-малък.

За сравнение, година по-рано средната заплата в обществения сектор е била 1628 лв., т.е. за последните 12 месеца ръстът е 14,98%. Така увеличението за депутати, министри и президент напълно компенсира инфлацията, която за същия период е 7,9%

Средната заплата в страната също нараства, но ръстът за последната година е 12,2%, като значителна част от този ръст – 6,1%, отново се е случила през последното тримесечие на 2021 г.

5616 лева обаче е само основното месечно възнаграждение на народните представители, които се разписват за далеч по-големи суми

Например всеки депутат без изключение участва в редовна комисия, за което получава по 15% върху заплатата, т.е. само дотук тя става 6458 лв.

Заместник-председателите на постоянни комисии получават по 25%, а председателите на комисии и на парламентарни групи – по 35% отгоре върху заплатата. Например председател на постоянна парламентарна комисия трябва да получава вече по 7581 лв. месечно.

Ако случайно има и научна степен “доктор”, ще получава още 10%, а ако е доктор на науките – и 15% отгоре върху тази заплата, т.е. във втория случай тя би станала 8718 лева.

Всеки народен представител и всеки служител на парламента получава и по 1% върху заплатата си за всяка прослужена година, а специално депутатите получават и още две трети от заплатите си за сътрудници, консултации, експертизи и работни помещения.

В изпълнителната власт заплатите също се увеличават. Премиерската е равна на тази на председателя на Народното събрание, а на министрите е 30% над основната депутатска заплата

11-те членове на Конституционния съд вземат заплати, равни на 90% от тази на председателя. Когато свърши мандатът им, и председателят на КС, и членовете му имат право да се пенсионират, независимо дали са навършили пенсионна възраст, като получават 20 заплати обезщетение.

Комисията за защита на конкуренцията е един от малкото регулаторни органи, в които заплатите зависят пряко от депутатските. Председателят на КЗК например получава месечно 90% от заплатата на председателя на Народното събрание, т.е. вече по 7833 лв. Зам.-председателят на КЗК взема 95%, а членовете на комисията – по 90% от заплатата на председателя. Заплатите в Комисията за регулиране на съобщенията са равни на тези в КЗК.

Повечето регулаторни органи в България обаче са си определили заплатите така, че да зависят от средното възнаграждение в сектора, който контролират, и това е залегнало в специалните закони.

Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, които наскоро бяха почти изцяло подменени, например получават заплати, които са три пъти по средната в енергетиката

Председателят на КЕВР получава 93% от три средни заплати, а членовете – по 80%. По последни данни средната заплата в енергетиката вече е 2695 лв., като се е увеличила с 15,7% в сравнение с предишното тримесечие, или новият ѝ шеф ще получава с толкова процента повече от бившия, т.е. около 7519 лв.

В Закона за БНБ пише, че заплатите на ръководния орган на централната банка се определят в зависимост от средните заплати на ръководителите на търговските банки в страната. Които са тайна за широката публика, но не са тайна за БНБ, тъй като тя има достъп до документите на всички банкови институции в страната.

Твоят коментар
Оцени публикацията
[Общо: 1 Средна оценка: 5]
Сподели новината

About Natiii1997

Твоят коментар